2:a sortering reflexer

1 produkt

Det händer att det blir fel i tillverkningen av fysiska produkter. En del av de färdiga produkterna kan ha så kallade skönhetsfel, vilket gör att vi inte kan sälja dessa produkter till fullpris. 

Hållbara reflexer

Reflexer som uppfyller sin funktion tycker inte vi ska slängas. Dessa produkter har precis lika bra förmåga att reflektera ljus som våra övriga produkter. Det mest miljövänliga vi kan göra i detta fall är att sälja dessa produkter som sorterats bort till ett lägre pris, i hopp om att reflexerna ska få ett nytt liv trots sina skönhetsfel. Vi arbetar ständigt för att minska vårt avtryck på miljön och detta är en av våra satsningar i den riktningen. 

Under varje produkt kan ni läsa mer om vilka skönhetsfel just den produkten har.